Wat als ik niet voldoe?

Main content

Zijn de websites en mobiele applicaties van je organisatie nog niet (volledig) toegankelijk? Beschrijf dan in de toegankelijkheidsverklaring welke maatregelen de organisatie neemt om zo snel mogelijk aan de eisen te voldoen en wanneer die maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Beleid

Het toegankelijkheidsbeleid geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om stap voor stap naar toegankelijkheid toe te werken:

  • Overheidsinstanties moeten in hun toegankelijkheidsverklaring aangeven welke maatregelen zij wanneer (gaan) treffen om de betreffende website volledig toegankelijk te maken, en welke uitzonderingen van toepassing zijn.
  • Voor complexe toepassingen en content zoals kantoorbestanden, archieven en erfgoedreproducties zijn uitzonderingen beschreven. Je vindt ze bij specifieke situaties, inclusief tips en handvatten hoe je met deze situaties om kunt gaan.

Consequenties

Er is geen geldelijke boete of straf, maar wel een bestuurlijk risico voor verantwoordelijke bestuurders als ze geen maatregelen nemen om grip te krijgen op digitale toegankelijkheid of geen deugdelijke verklaring publiceren voor toezichthouders. Ook kan het niet voldoen aan wetgeving leiden tot negatieve pers en reacties van belangengroepen.

In de Wet digitale overheid wordt het handhavings- en toezichtregime verder uitgewerkt.