De toegankelijkheidsverklaring

Overheidsorganisaties moeten voor al hun websites en apps toegankelijkheidsverklaringen opstellen. Dat is onderdeel van de wet voor digitale toegankelijkheid. De verklaringen laten zien wat de organisatie doet op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Waarom een verklaring?

Met de toegankelijkheidsverklaringen laten overheidsorganisaties zien hoe het ervoor staat. Hoe toegankelijk zijn hun websites en apps al? En wat zijn de plannen om het nog beter te maken? Organisaties leggen op die manier verantwoording af. Ze leggen uit waar ze mee bezig zijn. Niet alleen aan de Tweede Kamer en toezichthouders, maar ook aan de gebruikers van hun sites en apps.

Vaste vorm

De toegankelijkheidsverklaring heeft een vaste vorm. Zo kunnen de verklaringen beter met elkaar worden vergeleken. Dat maakt het makkelijker om toezicht te houden. De vorm van de verklaring is in 2018 vastgesteld door de Europese Commissie. Op basis hiervan heeft het Ministerie van BZK een Nederlands model gemaakt. Met de invulassistent op toegankelijkheidsverklaring.nl maak je verklaringen die voldoen aan dit verplichte Nederlandse model.

Inhoud van de verklaring

De verklaring bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

Beschrijving van de website of app waarvoor de verklaring geldt. Bij dit onderdeel staan alle webdomeinen die bij de website horen, of alle versies van de app.

De status (A, B, C of D). Als je alles hebt ingevuld, geeft de invulassistent automatisch een status aan de verklaring. Welke status dat is, hangt af van wat je hebt ingevuld.

Een medewerker die officieel mag tekenen voor de verklaring, moet akkoord zijn met de verklaring. In de verklaring staat de functie van deze persoon, en op welke datum hij of zij akkoord ging.

Wat kunnen bezoekers doen als zij een vraag over de toegankelijkheid van de website of app hebben? Dat staat hier uitgelegd. Daarbij staat een e-mailadres of een link naar een contactpagina van de organisatie. Er staat ook wat iemand moet doen als hij of zij een klacht heeft, en hoe de organisatie omgaat met klachten.

Bij status A en B moet de organisatie bewijzen voor de status geven. Dat noem je de onderbouwing. Die kan bestaan uit:

  1. één of meer links naar onderzoeksrapporten;
  2. een beschrijving van de problemen die gevonden zijn bij het onderzoek, maatregelen om deze op te lossen, alternatieven tot het is opgelost en een planning;
  3. een beschrijving van niet-technische redenen die de toegankelijkheid in de weg staan (niet verplicht);
  4. een beschrijving van onevenredige last (niet verplicht).

De overheidsorganisatie kan een toelichting geven op de verklaring. Bijvoorbeeld om iets uit te leggen over het onderzoek dat is uitgevoerd.

Manieren om contact op te nemen

Hoe kunnen bezoekers van de site of app contact opnemen met de organisatie? Dat moet in de verklaring staan, samen met een e-mailadres of een link naar een contactpagina van de organisatie.

Een bezoeker moet het volgende kunnen doen:

  1. vragen of hij of zij ontoegankelijke informatie in een andere vorm kan krijgen die wel toegankelijk is;
  2. een probleem met toegankelijkheid melden;
  3. een klacht indienen.

Een klacht indienen

De organisatie moet in de verklaring ook vertellen:

  1. Hoe lang het maximaal duurt voor de organisatie op een bericht van een bezoeker reageert.
  2. Dat een bezoeker een klacht kan indienen als de organisatie niet goed of te laat reageert op een bericht.
  3. Waar en hoe de bezoeker die klacht kan indienen. Bijvoorbeeld bij een ombudsman.

Hoe kunnen bezoekers van de site of app contact opnemen met de organisatie? Dat moet in de verklaring staan.

Verklaring publiceren

Je maakt een verklaring altijd met de invulassistent op toegankelijkheidsverklaring.nl. Bij de laatste stap publiceer je de verklaring. De verklaring staat dan in het register met verklaringen. Daarna moet je nog op de juiste manier verwijzen naar de verklaring. Dat doe je door het toegankelijkheidslabel op je site te plaatsen.

Lees alles over het aanmaken en publiceren van een verklaring met de invulassistent.

Controle van de verklaring

Het team van DigiToegankelijk controleert de verklaringen en geeft verbetertips. Op die manier helpen wij overheidsorganisaties om te voldoen aan de wet voor digitale toegankelijkheid.