Kantoorbestandsformaten

Main content

Documentbestanden zoals PDF of Word worden ook wel kantoorbestandsformaten genoemd. Zij kunnen met de juiste werkwijze en software toegankelijk worden gemaakt. Toch is dit voor veel organisaties een uitdaging. Bijvoorbeeld omdat nog veel oude, ontoegankelijke PDF-bestanden online staan. We beschrijven op deze pagina wat wettelijk verplicht is. Daarnaast vind je tips om hiermee om te gaan.

Wat zijn kantoorbestanden?

Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp), PDF-bestanden en de bestanden van Microsoft Office (docx, xslx, pptx, ppsx, doc, ppt, pps) bedoeld.

Verplichtingen vanuit het Besluit digitale toegankelijkheid

  • Alle kantoorbestanden die na 23 september 2018 op een digitaal kanaal zijn geplaatst moeten toegankelijk zijn op het moment dat de betreffende website of mobiele app aan de wetgeving moet voldoen. Dat is voor bestaande websites 23 september 2020. Alleen websites die ná 23 september 2018 zijn gebouwd moeten al sinds 23 september 2019 voldoen.
  • Kantoorbestanden die vóór 23 september 2018 op het digitale kanaal zijn geplaatst moeten toegankelijk worden gemaakt als ze onderdeel zijn van een administratief proces dat nog loopt op het moment dat de betreffende website aan de wetgeving moet voldoen. Dat is voor de meeste websites 23 september 2020.

Omgaan met uitdagingen

De verplichting om kantoorbestanden toegankelijk te maken vraagt soms veel van organisaties. Met name het bestandsformaat PDF geeft vaak problemen. Sommige organisaties hebben honderden ontoegankelijke PDF-bestanden op de website staan. Al deze documenten aanpassen kan kostbaar en arbeidsintensief zijn.

Met de volgende tips kun je op een slimme manier omgaan met bestaande, ontoegankelijke PDF's:

  • Probeer het aantal PDF-documenten dat online staat te verminderen. Verwijder alle documenten die verouderd of achterhaald zijn;
  • Geef prioriteit aan het toegankelijk maken van de belangrijkste en meest geraadpleegde documenten. Baseer je keuze op statistieken over het gebruik van de website en een eigen oordeel over het belang van bepaalde documenten voor de bezoekers van de website;
  • Maak de overgebleven ontoegankelijke documenten op aanvraag toegankelijk. Biedt bezoekers de mogelijkheid om een toegankelijke versie op te vragen. Geef aan op welke termijn de toegankelijke versie beschikbaar is, bijvoorbeeld binnen 2 werkdagen;
  • Het is toegestaan om een ontoegankelijk document op de website te plaatsen als er ook een toegankelijk alternatief is. Je moet daarbij wel voldoen aan voorwaarden voor verwijzen naar het toegankelijke alternatief, want deze moet goed vindbaar zijn. Bedenk wel of het wenselijk en haalbaar is om 2 versies van hetzelfde document te onderhouden.

Bij het (laten) creëren van nieuwe PDF-documenten:

  • Beoordeel eerst of het wel noodzakelijk is om de informatie in PDF-formaat te publiceren. Vaak kun je dezelfde informatie op een gewone webpagina in het CMS plaatsen;
  • Zorg dat nieuwe PDF-documenten direct toegankelijk worden aangeleverd. Maak hierover duidelijke afspraken met de leveranciers, of train de mensen binnen de organisatie die PDF‑documenten maken. Zorg er ook voor dat ze over de juiste software beschikken;
  • Laat bestaande sjablonen voor programma's als Open Office en Microsoft Word aanpassen zodat deze gemakkelijk omgezet kunnen worden in toegankelijke PDF-documenten;
  • Urgentie kan een goed argument zijn om een document in eerste instantie niet volledig toegankelijk te publiceren. Maar het document moet dan wel binnen een redelijke termijn toegankelijk worden gemaakt. Stel hier richtlijnen voor op en vermeld deze in de toegankelijkheidsverklaring.