PIANOo voegt informatie over eisen digitale toegankelijkheid toe aan het sectordossier

Bij het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe website of app is het van groot belang direct rekening te houden met de eisen voor digitale toegankelijkheid. Daarom heeft PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden informatie over deze eisen toegevoegd aan het sectordossier over het inkopen en aanbesteden van ICT-projecten.

Als je bij het bouwen van een nieuwe website of app rekening houdt met de eisen rond digitale toegankelijkheid, voorkom je herstelwerkzaamheden. Het achteraf toegankelijk maken van websites en apps is complex, tijdrovend en kostbaar. Vooraf duidelijkheid verschaffen over de toegankelijkheidseisen die overheidsorganisaties stellen aan nieuwe ICT- of contentdiensten kan veel problemen voorkomen. Daarom willen we overheidsorganisaties helpen met goed opdrachtgeverschap naar leveranciers van dit soort diensten. Een goed begin is het halve werk.

In dat kader heeft de Tweede Kamer in oktober 2022 een motie aangenomen (motie Strolenberg en De Kort), waarin gevraagd wordt om met spoed de eisen voor digitale toegankelijkheid, zoals opgenomen in het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden voor nieuwe websites en apps van de overheid.

Naar aanleiding hiervan hebben we contact opgenomen met PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden. Het ondersteunt aanbestedende diensten bij de professionalisering van de inkoop en aanbesteding van ICT-diensten door kennis, informatie en praktijkvoorbeelden te delen.

PIANOo heeft informatie over de eisen voor digitale toegankelijkheid nu toegevoegd aan het sectordossier. Aanbestedende diensten kunnen deze voorwaarden weer opnemen in hun aanbestedingsvoorwaarden: