DigiToegankelijk ondersteunt het versneld toegankelijk maken van belangrijke overheidsapps

Steeds meer overheidsdiensten worden aangeboden via apps. DigiToegankelijk helpt leveranciers en bouwers om de meest noodzakelijke overheidsapps snel toegankelijk te maken voor iedereen. Via een ondersteuningsregeling krijgen ze hiervoor de benodigde trainingen, support en andere handvatten.

De Tweede Kamer heeft in juni 2022 een motie aangenomen (motie Ceder) die als doel heeft om de belangrijkste overheidsapps voor juli 2023 volledig toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht beperking. Om te zorgen dat we dit doel halen, hebben we in het najaar 2022 actief alle leveranciers en bouwers van deze apps benaderd voor een kennismaking. In die gesprekken hebben zij aangegeven wat zij nodig hebben om hun apps toegankelijk te maken. De ondersteuning bestaat uit de volgende stappen:

Inzicht status

Om apps te kunnen verbeteren op het gebied van toegankelijkheid is het belangrijk om inzicht te hebben in de huidige status. Voor een aantal belangrijke apps, bijvoorbeeld die van de Rijksoverheid, is al een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd en zijn de eerste verbeterstappen gezet. Voor veelgebruikte apps van gemeenten, zoals de meldingen- en afvalapps, is samen met de leveranciers van deze apps geïnventariseerd wat nodig is om ze beter toegankelijk te maken. Zo is samen met de leveranciers onderzocht op welke punten verbetering noodzakelijk is en hoe dit kan worden aangepakt om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

Kennisoverdracht

We hebben er in een volgende stap voor gezorgd dat ontwikkelaars en bouwers voldoende kennis hebben om verbeteringen door te kunnen voeren. Hiervoor hebben we allereerst verwezen naar bronnen die informatie bieden voor het maken van een plan van aanpak, inzicht bieden in het statusniveau voor een toegankelijkheidsverklaring en hoe je prioriteiten stelt in de verbetermaatregelen. Daarnaast heeft DigiToegankelijk ontwikkelaars getraind in het doorvoeren van maatregelen om toegankelijkheid van apps te verbeteren. De kick-off trainingen zijn in het Nederlands en in het Engels en verstrekken basiskennis. Daarnaast zijn er verdiepende trainingen, die ingaan op specifieke uitdagingen bij iOS of Android.

Vervolgstappen

Naast het bieden van inzicht en kennis gaan we leveranciers van belangrijke apps waar nodig verder ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun apps. Denk daarbij aan hulp bij het oplossen van specifieke vragen over het doorvoeren van verbetermaatregelen. Bovendien gaan we samen met de VNG gemeenten informeren dat ze voor de meldingen- en afvalapps een toegankelijkheidsverklaring met een status B kunnen publiceren. Het voordeel van het direct benaderen van leveranciers van apps is dat we zo samen met hen bij ‘de bron’ verbeteringen kunnen doorvoeren. We hoeven dus niet iedere overheidsorganisatie of gemeente apart te benaderen. Dit kan omdat een app van één leverancier door veel verschillende organisaties wordt gebruikt.

Meedoen?

Wil je meer weten over het toegankelijk maken van een app waarvoor jij verantwoordelijk bent? Neem dan contact op via digitoegankelijk-ondersteuning@ictu.nl. Wil je kennis opdoen via één van de app-trainingen in februari? Meld je aan voor een training.