De PDF-checker van Forum Standaardisatie

De overheid publiceert nog veel informatie online in PDF. Vaak zijn deze PDF-bestanden niet toegankelijk. Organisaties hebben meestal geen laagdrempelige hulpmiddelen waarmee auteurs vóór publicatie kunnen checken of een document toegankelijkheidsproblemen heeft. Daarom bouwden Pleio en Forum Standaardisatie de webapplicatie PDFchecker.nl. Het project is gefinancierd uit het Innovatiebudget Digitale Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met PDFchecker.nl kun je PDF-bestanden online testen op digitale toegankelijkheid. De webapplicatie test PDF-bestanden op alle PDF/UA-eisen plus een aantal belangrijke toegankelijkheidscriteria uit WCAG 2.1. PDFchecker.nl is de enige toegankelijkheidschecker voor PDF die gebruikersvriendelijke waarschuwingen en foutboodschappen in het Nederlands geeft, en daarbij adviseert hoe je problemen in het (Word) bronbestand kunt oplossen. Bovendien test PDFchecker.nl toegankelijkheidscriteria die andere bestaande tools niet testen.

Inmiddels is de checker een half jaar live in Bèta. De afgelopen maanden hebben verschillende gebruikersgroepen de tool uitgebreid getest. Na de zomer komt versie 1.0 beschikbaar, waarmee de Beta-status vervalt. PDFchecker.nl is open source en blijft vrij en gratis beschikbaar voor de hele overheid.

Je kunt deze tool niet gebruiken in plaats van een volledig toegankelijkheidsonderzoek. Maar je ziet wel hoe je documenten ervoor staan. Bovendien helpt de tool je op weg bij het verbeteren van de gevonden problemen.

Heb je feedback of wensen als gebruiker, laat het weten via het forum op digitaaltoegankelijk.pleio.nl.