De aanpak om tot een toegankelijke dienstverlening te komen

Onze handleiding om je organisatie stap voor stap digitaal toegankelijk te maken is vernieuwd. De stappen zijn vereenvoudigd en er wordt een rechtstreeks verband gelegd met de nalevingsstatus in de toegankelijkheidsverklaring.

Het begint met bestuurlijk draagvlak

De nieuwe handleiding heeft 6 stappen. De eerste stap? Zorg voor bestuurlijk draagvlak. Het bestuur moet begrijpen dat digitale toegankelijkheid belangrijk is, én weten van de verplichting. Pas dan kun je echt van start. In 6 stappen verzamel je informatie over alle digitale kanalen van je organisatie, en leg je de status vast in toegankelijkheidsverklaringen.

Nalevingsstatus uitgelegd

Met de handleiding kun je zelf beredeneren welke nalevingsstatus de websites en apps van je organisatie zullen krijgen: A, B, C of D. Elke status is in de handleiding uitgelegd. Er staan ook voorbeelden in van maatregelen die je bij verschillende statussen kunt nemen. Dat maakt het makkelijker om een plan van aanpak op te stellen.

Meer weten?

Lees de nieuwe handleiding.