Geluid, bewegend beeld en filmpjes

Main content

Met audio en video kun je vaak op een effectieve en aantrekkelijke manier informatie delen. Er zijn daarbij wel een aantal aandachtspunten. Zo kunnen bezoekers met een beperking moeite hebben deze informatie tot zich te nemen. Ook zoekmachines kunnen deze content niet indexeren. We beschrijven op deze pagina wat wettelijk verplicht is. Daarnaast vind je tips om hiermee om te gaan.

Om welke bestanden gaat het?

Audio en videobestanden worden in de toegankelijkheidsrichtlijnen aangeduid als 'op tijd gebaseerde media'. Onder dit type inhoud valt:

  • Geluid (zonder beeld);
  • Bewegend beeld (zonder geluid);
  • Filmpjes (een combinatie van beeld, geluid en eventueel interactieve elementen zoals een knop waar je op kunt klikken).

Van dit type inhoud zijn twee varianten: live uitgezonden audio en video, en eerder opgenomen audio en video, die op een later moment op het digitale kanaal wordt geplaatst. Voor beide varianten geldt apart beleid.

Verplichtingen vanuit het Besluit digitale toegankelijkheid overheid

  • Alle eerder opgenomen (niet live) audio- en videobestanden die vanaf 23 september 2020 op het digitale kanaal worden geplaatst moeten toegankelijk zijn;
  • Alle live uitgezonden audio en video hoeft niet toegankelijk te zijn. Als een live uitgezonden audio- of videofragment na de live uitzending online blijft staan of opnieuw beschikbaar wordt gesteld, gaan de eisen voor eerder opgenomen audio en video gelden.

Omgaan met uitdagingen

Met ontoegankelijke audio en video sluit je een grote groep bezoekers uit. Het is daarom belangrijk om bij de inzet van audio- of videobestanden een bewuste keuze te maken:

  • Zorg in de eerste plaats bij ieder audiovisueel bestand voor een goed tekstueel alternatief. Zeker bij kortere video’s is audiodescriptie en ondertiteling eenvoudig te realiseren;
  • Als je een langdurig of integraal verslag wilt opnemen in audio of video, bedenk dan of dit relevant is voor de eindgebruiker. Kan hij of zij eenvoudig bij de belangrijke informatie komen? Misschien is beknopte verslaglegging gebruiksvriendelijker en bruikbaarder;
  • Informatie die wordt getoond in een audio- of videobestand is niet doorzoekbaar voor zoekmachines.

Een voorbeeld: er is veel onduidelijkheid over raadsvergaderingen bij gemeenten. Veel organisaties hebben besloten om bij openbare vergaderingen niet langer te notuleren maar video-opnames van deze vergaderingen te plaatsen op de website. Veel organisaties denken dat dit verplicht is. De gemeentewet bepaalt echter alleen (in artikel 23, vijfde lid) dat een besluitenlijst van de vergadering openbaar moet worden gemaakt. De video-opname is daarmee geen verplichting.

Als opnames van raadsvergaderingen worden getoond via de website moeten deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen en dus zijn voorzien van ondertiteling en indien nodig van audiodescriptie. Bedenk dat voor mensen die niet alleen doof of slechthorend zijn, maar ook laaggeletterd, gebarentaal veel beter werkt dan ondertiteling of audiodescriptie.