Verplichting per 23 september: veel instanties publiceren verklaring

07 okt 2020

Main content

Op 23 september is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht geworden voor alle websites van alle overheidsinstanties. Vanaf dat moment is het verplicht om op iedere website de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA toe te passen en een geldige toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Organisaties werken op deze manier op transparante wijze toe naar volledige toegankelijkheid.

Heel veel overheidsorganisaties zijn hiermee aan de slag gegaan. Op 24 september waren in het register van toegankelijkheidsverklaring.nl bijna 1700 overheidswebsites geregistreerd. En dat aantal blijft stijgen.

De toegankelijkheid van een website wordt in de toegankelijkheidsverklaring aangeduid met vier verschillende statussen. Op 24 september zag de toegankelijkheid van de 1700 geregistreerde websites er zo uit:

  • Status A: voldoet volledig: 4%
  • Status B: voldoet gedeeltelijk: 20%
  • Status C: eerste maatregelen genomen: 51%
  • Status D: voldoet niet 25%

Het register maakt als nooit tevoren transparant hoever overheidsorganisaties zijn gevorderd met hun streven naar toegankelijkheid. Dit stelt de overheidsorganisaties zelf, maar ook belangenorganisaties, inspectie-instellingen en andere belanghebbenden in staat om meer focus aan te brengen in hun werkzaamheden. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van het verleden.

Daarnaast maakt het register ook duidelijk welke overheidsorganisaties nog geen toegankelijkheidsverklaringen hebben gepubliceerd. En daar kan Logius dan weer actie op ondernemen.