Vanaf 23 juni 2021 geldt de toegankelijkheidswetgeving ook voor jouw apps

04 mrt 2021

Main content

Even inloggen met DigiD, bijhouden of je in de buurt van iemand met corona bent geweest of checken wanneer de grijze kliko wordt geleegd: voor steeds meer overheidszaken bestaat een handige app. Als overheid willen we natuurlijk dat alle burgers zo’n app kunnen gebruiken. En dat hij niet alleen gebruiksvriendelijk is, maar ook toegankelijk. Binnenkort zal dit bij wet verplicht worden gesteld.

Alle apps van de overheid moeten toegankelijk zijn

In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Voor websites bestaat die verplichting al een tijd. En vanaf 23 juni 2021 wordt de wet ook van kracht voor mobiele overheidsapplicaties, oftewel: apps.

Goed nieuws voor iedereen

Dat is goed nieuws voor iedereen. Als apps voldoen aan de toegankelijkheidseisen kunnen ook mensen met een beperking ermee uit de voeten. Bijvoorbeeld mensen die blind of slechtziend zijn, kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of laaggeletterd. Zo bereik je als overheidsorganisatie pas echt iedereen. En dat is geen overbodige luxe in een tijd waarin je bijna alles met je smartphone of tablet kunt doen!

Hoe voldoe je aan de verplichting?

Je voldoet als overheidsinstantie aan de verplichting door apps toegankelijker te maken op basis van de toegankelijkheidseisen uit de Europese standaard EN 301 549. Deze eisen zijn identiek aan toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. En door een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin staat welke maatregelen jouw organisatie neemt om de app volledig toegankelijk te maken en te houden.

Zorg dat je op tijd bent: publiceer nu al een verklaring

De laatste jaren hebben overheidsorganisaties veel aandacht besteed aan het toegankelijker maken van hun websites en het opstellen van verklaringen voor die websites. En met resultaat: inmiddels zijn al zo’n 3100 verklaringen gepubliceerd in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl. Natuurlijk betekent dat niet dat al die sites al volledig toegankelijk zijn. Het betekent wél dat de betrokken organisaties bewust bezig zijn met toegankelijkheid en daar transparant over communiceren.

Het moment is gekomen om die positieve ontwikkeling door te zetten voor mobiele applicaties. Zorg dat je op tijd bent met je verklaring. Ook als je nog geen idee hebt in hoeverre je app toegankelijk is kun je al een verklaring opstellen. Dat is dan het startpunt van je actieplan. Ben je al helemaal in control en is je app voor iedereen toegankelijk? Ook dan is het verplicht om dit in een toegankelijkheidsverklaring vast te leggen.

Controle door Logius

Logius controleert alle verklaringen op een aantal verplichte vormkenmerken. Klopt er iets niet? Dan ontvang je van ons per mail feedback waarmee je de verklaring kunt verbeteren. Wil je dat wij de toegankelijkheidsverklaring voor je mobiele applicatie op tijd controleren? Zorg dan dat je eerste versie uiterlijk op 23 april 2021 is gepubliceerd. Dan heb je genoeg tijd om de verklaring vóór de deadline van 23 juni 2021 te perfectioneren. Je kunt een verklaring zo vaak als nodig is aanpassen.