Update jij je verklaring elk jaar?

30 nov 2021

Main content

Veel organisaties hebben inmiddels een of meerdere toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd volgens het nieuwe model. Dit model schrijft voor dat de verklaring jaarlijks geüpdatet moet worden. Hoe kun je dit het makkelijkst doen?

Het gaat om een formele verklaring in het kader van de toegankelijkheidswetgeving. Zorg daarom dat de actualisering elk jaar tijdig plaatsvindt en formeel wordt bekrachtigd. Vaak vergt de besluitvorming enige doorlooptijd, dus begin er op tijd mee.

Om een verklaring te updaten ga je naar de invulassistent op www.toegankelijkheidsverklaring.nl. Log in, open de betreffende verklaring en check per stap of alle informatie nog actueel is. Zo niet, pas het aan.

Aandachtspunten zijn:

  • Stap 1: Zijn de contactgegevens up-to-date?
  • Stap 3: Staan alle domeinen en subdomeinen van de website in de verklaring?
  • Stap 4: Als er een onderzoeksrapport is, check dan of dit rapport niet ouder is dan 36 maanden. Check ook of het onderzoeksrapport alle domeinen en subdomeinen omvat die beschreven zijn in Stap 3.
  • Stap 5: Als er afwijkingen zijn beschreven, check dan of de beschreven maatregelen en planningen nog actueel zijn.
  • Stap 7: Controleer de datum waarop de website naar verwachting zal voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving. Actualiseer deze als dat nodig is.
  • Stap 9: Zorg voor formele goedkeuring van de geactualiseerde verklaring en neem een nieuwe goedkeuringsdatum op.

Als alles is gecheckt en geactualiseerd, en er is een formeel akkoord, dan kun je de verklaring opnieuw publiceren.