Update invulassistent toegankelijkheidsverklaring en eerste cijfers

09 okt 2020

Main content

In de week van 21 september is een nieuwe versie gepubliceerd van de invulassistent voor het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring (zie https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl). In deze versie zijn diverse kleine aanpassingen gedaan en enkele problemen opgelost.

Ook zijn er twee grotere aanpassingen gedaan. Nieuw is het veld dat vraagt een datum te noemen waarop de website geheel gaat voldoen. Op dit moment is dat veld niet verplicht. Dat kan veranderen als blijkt dat veel websites blijven afwijken van de eisen en er niet genoeg vooruitgang zichtbaar is.

We zijn ook bezig met het label. De teksten en opmaak zijn verbeterd. In de komende periode zullen we ook verdere inhoudelijke verbeteringen doorvoeren. Bij alle aanpassingen zorgen we dat er geen gebruiksproblemen ontstaan.

Inzicht in data

Op 1 oktober hebben 1583 accounthouders 1946 verklaringen gepubliceerd, waarvan 1488 openbaar in ons register. Er zijn nog 812 verklaringen in ontwikkeling. Deze cijfers zijn erg positief en laten een enorme groei zien ten opzichte van de afgelopen maanden.

Doordat er zoveel verklaringen zijn gepubliceerd, kunnen we ook veel interessante informatie uit de data halen.. Zo kunnen we zien welke succescriteria het meest niet worden behaald, en wat de meest voorkomende niet-technische redenen zijn dat een website niet toegankelijk is.

Meest voorkomende afwijkingen

 • Succescriterium 1.3.1 - Info en relaties [niveau A] - 780 keer niet behaald
  Dit succescriterium is een technisch succescriterium en over het algemeen toe te schrijven aan de leverancier. Het gaat met name over de onderlinge relatie en samenhang van onderdelen op de pagina.
 • Succescriterium 1.1.1 - Niet tekstuele content [niveau A] - 536 keer niet behaald
  Dit succescriterium is een redactioneel succescriterium en over het algemeen toe te schrijven aan de redactie, al zijn er situaties waarbij de leverancier ten onrechte tekstalternatieven verplicht stelt. Doorgaans wordt dit succescriterium niet behaald door foutieve of ontbrekende alt-teksten.
 • Succescriterium 1.4.3 - Contrast (Minimum) [niveau AA] - 388 keer niet behaald
  Dit succescriterium heeft te maken met kleurgebruik, en is over het algemeen toe te schrijven aan de ontwerper/leverancier. Dit succescriterium wordt afgekeurd wanneer er onvoldoende kleurcontrast is tussen tekst en de achtergrond.
 • Succescriterium 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A] - 381 keer niet behaald
  Dit succescriterium is een technisch succescriterium en toe te wijzen aan de leverancier. Dit succescriterium kun je behalen door correct te bouwen volgens webstandaarden.
 • Succescriterium 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA] - 281 keer niet behaald
  Dit succescriterium is een technisch succescriterium en toe te wijzen aan de leverancier. Als een gebruiker met toetsenbord navigeert, moeten focuslijnen zichtbaar zijn, die vaak worden uitgezet omdat het niet ‘mooi’ zou zijn. Als dat is gedaan, kun je niet voldoen aan dit succescriterium.

Deze 5 meest voorkomende afwijkingen laten goed zien welke rol leveranciers spelen bij de stand van zaken in Nederland. DigiToegankelijk zal hierover de dialoog aangaan met leveranciers. Vanuit een overheidsinstantie is het van belang dat je dit ook zelf goed borgt in de relatie met je leverancier.

Op basis van de gegeven antwoorden hebben we ook inzicht gekregen in de redenen waarom niet kan worden voldaan aan de wettelijke verplichting. Ook hier spelen leveranciers een rol, bijvoorbeeld omdat eisen ten aanzien van toegankelijkheid niet contractueel zijn vastgelegd (64 keer opgegeven als reden), of omdat er nog een lopend contract is met een leverancier van een ontoegankelijk product (73 keer). Belangrijkste reden om niet te voldoen blijkt het gebrek aan kennis bij medewerkers te zijn (94 keer), wat wellicht zou kunnen samenhangen met het gebrek aan budget (64 keer).

We zullen op een later moment meer inzichten delen in een apart nieuwsbericht.