Testen van toegankelijkheid; wat zijn de eisen?

08 okt 2020

Main content

Bij het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring op www.toegankelijkheidsverklaring.nl wordt gevraagd of je de beschikking hebt over de resultaten van een toegankelijkheidsonderzoek. Als je die hebt, dan moet je ook verwijzen naar die resultaten. We zien dat organisaties hier verschillend mee omgaan. Daarom zetten we hier kort op een rij aan welke eisen een dergelijk onderzoek moet voldoen.

  • Compleet onderzoek, altijd (ook) handmatig

    Het onderzoek moet een compleet beeld geven van de toegankelijkheid van een website. Alleen automatisch onderzoek is daarom niet genoeg. Het onderzoek moet uitgevoerd zijn aan de hand van een openbare, goed gedocumenteerde evaluatie- en inspectiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig). Dit betekent dat er ook handmatig getest moet zijn. In het testrapport moet staan welke methode is gebruikt.

  • Directe link naar rapport met resultaten

    Het rapport met de resultaten van het onderzoek moet voor iedereen beschikbaar zijn, via een directe link in de verklaring. Het is dus niet voldoende om te verwijzen naar een samenvatting of een certificaat bij een inspectie-instelling.

  • Beschrijving opzet en aanpak van het onderzoek

    In het rapport moet onder andere de scope van de website of app staan beschreven, welke pagina’s deel uitmaken van de steekproef, dat alle 50 eisen van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (WCAG 2.1, niveau A + AA) zijn onderzocht, wie de opdrachtgever is en op welke datum het onderzoek is uitgevoerd (zo kan worden gecontroleerd of de testresultaten niet ouder zijn dan 36 maanden).

Voor verdere eisen die worden gesteld aan een toegankelijkheidsonderzoek verwijzen we graag naar: https://www.digitoegankelijk.nl/toegankelijkheidsverklaring/controle-door-logius. Daar vind je de checklist die Logius hanteert om gepubliceerde verklaringen te controleren en instanties op de hoogte te stellen als er afwijkingen zijn.

Report tools

Er bestaan diverse online tools die helpen bij het opstellen van een onderzoeksrapport. Vergeet niet dat deze tools niet de toegankelijkheid van een website testen. . Ze zijn alleen bedoeld om structuur aan te brengen in de presentatie van testresultaten. Voor zover bekend bestaan er geen tools die een rapport genereren dat volledig voldoet aan de eisen uit het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Kortom, met een rapport uit een standaard tool kun je niet voldoen aan de eisen, tenzij je zelf de ontbrekende zaken toevoegt.