Stel duidelijke eisen aan een inspectierapport

13 sep 2021

Main content

De toegankelijkheidsverklaring moet voldoen aan een aantal vereisten. Veel van die vereisten hebben te maken met het onderzoeksrapport dat door een inspectie-instelling wordt opgeleverd in opdracht van een overheidsinstantie. Voorkom extra correctiewerk door duidelijke eisen te stellen aan dit rapport.

Logius controleert of het onderzoeksrapport, dat je ter onderbouwing bijvoegt bij een verklaring, voldoet aan een aantal controlekenmerken. Zolang een verklaring niet is gecontroleerd heeft deze de annotatie ‘Voorlopige status’. Als aan alle vereisten is voldaan, krijgt de verklaring de annotatie ‘Onderbouwing toereikend’. Wordt na een verzoek van Logius om de verklaring aan te passen nog altijd niet aan de eisen voldaan, dan krijgt deze de annotatie ‘Onderbouwing ontoereikend’.

Logius checkt de verklaring niet op inhoud. Dat is voorbehouden aan de toezichthouders.

Het scheelt je correctiewerk als een inspectie-instelling een rapport oplevert dat meteen voldoet aan alle vereisten. Daarom is het belangrijk om als opdrachtgever duidelijk te zijn over wat je van de inspectie-instelling verwacht ten aanzien van de opbouw van het rapport. Daarbij kun je natuurlijk gebruik maken van de lijst met controlekenmerken. Daarnaast heeft Logius ook een voorbeeld op de website gezet van hoe een rapportage kan worden opgebouwd. En als de inspectie-instelling tenslotte de rapportage ook nog in een machineleesbare versie (JSON) oplevert, dan kun je hem direct uploaden in de toegankelijkheidsverklaring. Dat scheelt een hoop invulwerk.