A-status claimen, wanneer mag dat? (en wanneer niet?)

04 mrt 2021

Main content

We zien bij onze controles dat veel organisaties terecht een A-status claimen. Ze hebben hun website laten onderzoeken op alle 50 toegankelijkheidseisen en bij dat onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden. Zo nu en dan treffen we echter een verklaring aan met status A waarbij de onderbouwing niet afdoende is.

Geen herinspectie gedaan

Het gaat dan vaak om organisaties die wél heel goed bezig zijn. Zij hebben een volledig onderzoek laten uitvoeren waarbij helaas nog afwijkingen zijn gevonden. Daarna hebben ze alle gevonden afwijkingen opgelost. Bij een herinspectie zou waarschijnlijk blijken dat nu wel aan alle eisen is voldaan, en dan zou status A van toepassing zijn.

Precies daar zit de crux: een A-status moet áltijd onderbouwd worden met een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat er geen afwijkingen (meer) zijn. Dat is zo afgesproken. Het kan namelijk gebeuren dat bij het oplossen van een gevonden knelpunt, onbedoeld een nieuw toegankelijkheidsprobleem wordt gecreëerd. Zonder een herinspectie kom je daar dan niet achter.

Onderbouwing met meerdere rapporten

Een herinspectie van de eisen waaraan nog niet werd voldaan is daarom verplicht bij het claimen van een A-status. De onderbouwing van de verklaring kan dan vervolgens bestaan uit twee rapporten: het initiële onderzoek waarbij nog afwijkingen werden gevonden, plus het aanvullende rapport van de herinspectie. Samen tonen de rapporten aan dat nu aan alle 50 eisen is voldaan.