Overzicht van websites en apps: essentieel voor verantwoording

13 sep 2021

Main content

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting rond digitale toegankelijkheid is het essentieel om een overzicht te hebben van alle websites en apps waarvoor je als organisatie verantwoordelijk bent. Zonder dit overzicht kun je geen volledige verantwoording afleggen over de toegankelijkheid van je digitale kanalen.

Waarom een overzicht?

Het besluit digitale toegankelijkheid overheid geldt voor alle websites en apps van een overheidsinstantie. Wil je als organisatie voldoen aan het besluit dan moet je dus een volledig beeld hebben. Voor elke website en app moet je laten zien dat gewerkt wordt aan verbetering van de toegankelijkheid.

Relatie met de verklaring

Het overzicht van websites en apps laat zien voor welke digitale kanalen je als organisatie verantwoordelijk bent. Per website of app geef je een toegankelijkheidsverklaring af. Door vanuit de verklaring te linken naar het overzicht wordt het beeld compleet.

Hoe maak je zo’n overzicht?

Voor een juiste verantwoording is een (zo) volledig (mogelijk) overzicht nodig. Dit is een behoorlijke uitdaging, want vaak zijn verschillende afdelingen en personen betrokken bij het beheer van websites en apps. Begin met een brede uitvraag binnen je organisatie. Welke websites en apps zijn er? Vallen ze onder de verantwoordelijk van je organisatie? Deze neem je op in het overzicht. Vervolgens zorg je dat het up-to-date blijft door hierover interne afspraken te maken.

Ook nuttig voor andere doeleinden

Het overzicht is ook nuttig voor andere doelen. Zoals het efficiënt beheren van al je websites en apps. En ook voor compliancy-doeleinden. Je moet als overheidsinstantie immers niet alleen voldoen aan verplichtingen rond toegankelijkheid maar ook aan andere eisen. Bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.