Opdracht rapportage Brussel gegund aan consortium

14 jun 2021

Main content

Het Nederlandse Besluit digitale toegankelijk overheid komt voort uit een Europese richtlijn: de European Accessibility Directive. Een Europese richtlijn betekent voor lidstaten dat zij verplicht zijn om nationale wetgeving te ontwikkelen. Lidstaten zijn ook verplicht om aan de Europese Commissie te rapporteren over hoe het gaat met de implementatie van de wetgeving. Op 23 december 2021 moeten de lidstaten voor de eerste keer zo'n rapportage indienen.

DigiToegankelijk heeft een uitvraag gedaan in de markt voor het opstellen van de rapportage. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan een consortium van drie bedrijven onder leiding van Stichting Accessibility. De andere twee partijen zijn Cardan Technobility en Firm Ground.

De rapportage moet voldoen aan strenge voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in een Europees Uitvoeringsbesluit. Kort gezegd komt het erop neer dat in samenwerking met belangenorganisaties een steekproef van websites van Nederlandse overheidsinstanties wordt samengesteld. Deze worden vervolgens volledig of gedeeltelijk getoetst op toegankelijkheid. Voor de rapportage mag ook gebruik worden gemaakt van al bestaande toetsresultaten.