‘Onderbouwing ontoereikend’: uitkomst controle zichtbaar in toegankelijkheidslabel

04 mrt 2021

Main content

Om aan te tonen dat een website of app voldoet aan de toegankelijkheidseisen, moet een instantie onderbouwend bewijs leveren. Dat doe je door in de verklaring een link op te nemen naar onderzoeksresultaten. Logius controleert of die onderbouwing toereikend is. De uitkomst van deze controle zal binnenkort zichtbaar worden in het label en in de verklaring zelf. Je ziet dan één van de volgende annotaties in een apart tekstblokje: (1) Voorlopige status (controle moet nog plaatsvinden), (2) Onderbouwing toereikend of (3) Onderbouwing ontoereikend. Zo weet de lezer of alle vereiste informatie aanwezig is voor een inhoudelijke beoordeling van de toegankelijkheidsclaim.

Controlekenmerken

Logius voert deze controle uit aan de hand van een vaste lijst controlekenmerken. De controle vindt alleen plaats bij verklaringen met status ‘A - Voldoet volledig’ en ‘B - Voldoet gedeeltelijk’.

Termijnen

Logius voert de controle uit binnen 3 weken na publicatie van een verklaring. Als blijkt dat een onderzoeksrapportage voldoet aan alle controlekenmerken, verschijnt direct in de verklaring de annotatie ‘Onderbouwing toereikend’. Blijkt uit de controle dat aan één van de controlekenmerken niet is voldaan, dan wordt een instantie hierover geïnformeerd. De instantie heeft dan 6 weken de tijd om dit zelf te beoordelen en de onderbouwing zonodig aan te passen. Als Logius daarna in een vervolgcontrole vaststelt dat niet aan alle kenmerken is voldaan, wordt in de verklaring de annotatie ‘Onderbouwing ontoereikend’ opgenomen. Bij herpublicatie van een verklaring vindt de controle vervolgens steeds opnieuw plaats.

Uitkomst zichtbaar in het label

De uitkomst van de controle zal binnenkort zichtbaar zijn in het toegankelijkheidslabel en ook in de tekst van de verklaring. Dit wordt gedaan met behulp van tekstblokjes, met daarin één van de volgende aanduidingen:

  • Voorlopige status; De status wordt definitief zodra Logius heeft vastgesteld dat de onderbouwing voldoet aan alle controlekenmerken.
  • Onderbouwing toereikend; Logius heeft vastgesteld dat de onderbouwing voldoet aan alle controlekenmerken
  • Onderbouwing ontoereikend; Logius heeft de betrokken instantie geïnformeerd dat de onderbouwing niet voldoet aan alle controlekenmerken.

Contact over de uitkomsten

Als een onderbouwing ontoereikend is dan laat Logius dit per e-mail weten aan de contactpersoon die vermeld staat in de toegankelijkheidsverklaring. Heb je zelf vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met Logius via het contactformulier.