Nieuwe versies WCAG in de maak

04 mrt 2021

Main content

Door alle aandacht voor en focus op 23 september 2020 is het wellicht een beetje ondergesneeuwd, maar wist je dat in augustus vorig jaar een nieuwe working draft van WCAG is gepubliceerd? En dat een eerste versie van WCAG 3 op 21 januari is gedeeld met de buitenwereld?

Let op: Er is op dit moment nog geen enkele noodzaak actie te ondernemen, of op welke manier dan ook rekening te houden met WCAG 2.2. Dit artikel is met name ter kennisgeving.

WCAG 2.2

WCAG 2.2 is een update van de Web Content Accessibility Guidelines, die voortbouwt op de huidige versie: WCAG 2.1. WCAG 2.2 , bevat 9 nieuwe succescriteria, waarvan 8 succescriteria op niveau A en AA.

 • Accessible Authentication (niveau A)
  Voor elk authenticatieproces waarbij een cognitieve taak uitgevoerd moet worden is tenminste één andere methode beschikbaar waarbij dit niet nodig is, óf een mechanisme dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van de taak.
 • Dragging (niveau AA)
  Alle interface-elementen die op basis van slepen kunnen worden bediend, zijn ook op een alternatieve wijze bedienbaar.
 • Findable Help (niveau A)
  Als er een mogelijkheid om hulp te vragen beschikbaar is, dan moet deze in de volgorde van elke pagina op dezelfde relatieve plek te vinden zijn.
 • Fixed Reference Points (niveau A)
  Bij elektronische publicaties waarin afzonderlijke pagina’s zijn gemarkeerd (bijvoorbeeld met paginanummers), is een mechanisme beschikbaar om naar deze markeringen te navigeren. Ook behouden deze markeringen hun plaats in de content als de opmaak of het platform waarop de publicatie bekeken wordt verandert.
 • Focus Appearance (Minimum) (niveau AA)
  Indicatie van focus heeft een minimale dikte, een minimaal contrast ten opzichte van de normale staat van het element, en een minimaal contrast ten opzichte van de aangrenzende kleuren. Ook mag het element dat focus heeft niet verborgen zijn achter een overlappend element.
 • Focus Appearance (Enhanced) (niveau AAA)
  Dit succescriterium is een verzwaring van Focus Appearance (Minimum).
 • Hidden Controls (niveau AA)
  Besturing van interface-elementen die nodig is om een proces te doorlopen moet altijd zichtbaar zijn, en mag niet alleen verschijnen bij hover of focus.
 • Pointer Target Spacing (niveau AA)
  Klikbare elementen op een pagina, zoals knoppen en links, moeten binnen een klikbaar gebied van minimale afmetingen staan.
 • Redundant Entry (niveau A)
  Informatie die eerder is ingevoerd, wordt automatisch aangevuld als deze verderop in het proces nogmaals wordt gevraagd.

Net als bij de update naar WCAG 2.1 is het absoluut niet gezegd dat al deze criteria ook worden opgenomen in de definitieve versie van WCAG 2.2. Wel is duidelijk dat de focus net als bij WCAG 2.1 ligt op gebruikers met cognitieve beperkingen en gebruikers met beperkingen bij het gebruik van mobiele applicaties.

WCAG 3

Op 21 januari verscheen de eerste publieke werkversie van WCAG 3. Deze nieuwe versie van WCAG is gebaseerd op een nieuw model van de richtlijnen. Doel van dit nieuwe model is dat de richtlijnen eenvoudiger te begrijpen zijn, en beter duidelijk maken wat de oplossingen voor eindgebruikers met beperkingen betekenen. De standaard is dan ook gericht op uitkomsten (outcomes), en dus niet langer gebaseerd op succescriteria. Het geeft aan wat de gewenste uitkomst is, en welke fouten kunnen leiden tot afkeuring.

Daarnaast wordt afgestapt van de letters A, AA en AAA om het niveau van conformiteit aan te geven. De nieuwe niveaus zijn Brons (vergelijkbaar met niveau AA), Zilver en Goud. Deze eerste versie bevat vooral toelichting op niveau Brons, maar de verwachting is dat in een later stadium duidelijk wordt hoe Zilver en Goud kunnen worden behaald.

Moet ik al rekening houden met WCAG 3?

Nee, zeker niet. Het zal nog op z’n minst enkele jaren duren voor WCAG 3 een aanbevolen standaard wordt. Pas daarna is aan de orde of de standaard wordt opgenomen in de EU-richtlijn en Nederlandse wetgeving en wanneer dat gaat gebeuren. WCAG 3 is dan ook vooral interessant om in de gaten te houden, maar zeker nog geen standaard om mee aan de slag te gaan.