Nieuwe versie van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549

14 sep 2021

Main content

Op 11 augustus heeft de Europese Commissie een nieuwe versie gepubliceerd van de Europese Norm (EN) 301 549: versie 3.2.1. Met de publicatie wordt de vorige versie 2.1.2 vervangen. De vervanging gaat in op 12 februari 2022; tot dat moment bestaan beide versies naast elkaar. Overigens verandert er inhoudelijk niets; de toegankelijkheidseisen waaraan moet worden voldaan blijven hetzelfde (WCAG 2.1 niveau A+AA).

In de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn 2016/2102 is vastgelegd dat overheden maatregelen moeten nemen om hun websites en mobiele applicaties (apps) aan EN 301 549 te laten voldoen. Deze norm is nu vervangen door een nieuwe versie.

In het voorwoord van de nieuwe versie (v3.2.1) zijn de veranderingen ten opzichte van de oude versie (v2.1.2) op een rijtje gezet:

  • De eisen met betrekking tot Real-Time Text (RTT) in artikel 6.2 zijn herzien en uitgebreid.
  • De WCAG 2.1 AAA Succescriteria die voorheen in Bijlage D stonden, zijn nu opgenomen in artikel 9.5.
  • Een nieuwe bijlage D, "Verdere middelen voor cognitieve toegankelijkheid", is toegevoegd.
  • Een nieuwe bijlage E, "Richtlijn voor gebruikers van dit document", is toegevoegd.
  • Een nieuwe bijlage F, "wijzigingsgeschiedenis", is toegevoegd.

In de hoofdstukken 9 tot en met 11 van de norm komen de eisen aan bod die van toepassing zijn op de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn 2016/2102:

  • 9 Web. Dit hoofdstuk benoemt de eisen die gaan over de toegankelijkheid van websites.
  • 10 Non-web documents. Dit hoofdstuk benoemt de eisen die gaan over de toegankelijkheid van online documenten die geen webpagina's zijn.
  • 11 Software. Dit hoofdstuk benoemt de eisen die gaan over de toegankelijkheid van mobiele applicaties.

Alle drie de hoofdstukken hebben dezelfde opbouw: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Het zijn de vier principes van de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1, de wereldwijde toegankelijkheidsstandaard van het World Wide Web Consortium (W3C).

De verplaatsing van de WCAG 2.1 AAA succescriteria van een bijlage naar artikel 9.5 is vooral bedoeld om te stimuleren dat ook deze eisen worden toegepast. Ze vallen niet onder de wettelijke verplichting.

Links