Motie over stappenplan digitale toegankelijkheid

30 nov 2021

Main content

"De Kamer, gehoord de beraadslaging [...]; verzoekt de regering in het eerste kwartaal van 2022 een stappenplan naar de Kamer te sturen voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid, waaronder de volledige digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en van apps, en gaat over tot de orde van de dag."

De indieners van deze motie, bedoeld om meer vaart te zetten achter het voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidsverplichting voor overheidsinstanties, zijn de Kamerleden Bisschop (SGP), Ceder (CU) en De Korte (VVD). Bij de stemming in de Tweede Kamer op 9 november bleek dat er brede steun voor is: de motie werd aangenomen met 149 stemmen vóór .Het stappenplan wordt de komende maanden nader uitgewerkt.

Link naar de motie en de stemming: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z19586&did=2021D41944