Invoering Wet digitale overheid vertraagd

09 mrt 2021

Main content

Het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid zal tezijnertijd onderdeel worden van de Wet digitale overheid.

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel digitale overheid (WDO) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van BZK een wetswijziging zal indienen. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de wet verankerd.

Lees verder op Digitale Overheid