Het toegankelijkheidslabel

25 aug 2020

Main content

Op 18 augustus is een nieuwe versie van de invulassistent van de toegankelijkheidsverklaring live gegaan.. In deze update is het toegankelijkheidslabel toegevoegd. Wanneer de invulassistent is afgerond, en ervoor gekozen is de verklaring te publiceren in ons centrale register, wordt het label automatisch gegenereerd.

Wanneer je een toegankelijkheidsverklaring hebt afgerond én deze hebt gepubliceerd in het centrale register, dan krijg je in jouw overzicht van verklaringen een nieuwe optie: label publiceren. Als je hiervoor kiest dan kom je op een pagina, waar je een stukje HTML kunt kopiëren, die je vervolgens kunt plakken in het eigen CMS. Dit creëert een link met daarin een afbeelding met de nalevingsstatus. Het label vervangt de tekst van de toegankelijkheidsverklaring op de eigen website, maar is tegelijk ook een directe verwijzing naar de volledige, officiële verklaring in het centrale register. Pas je die verklaring aan, dan wordt meteen ook het label op de eigen website aangepast.

In artikel 4 van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat organisaties op de eigen website een actuele verklaring moeten publiceren over de conformiteit. Het label op de eigen website is een directe afspiegeling van de verklaring in het centrale register. Veranderingen hoeven maar op 1 plaats te worden aangepast. Daarmee wordt voorkomen dat verschillende versies in omloop zijn.

Let op: In stap 4 van de invulassistent moet je een link opnemen naar de onderbouwing voor de toegankelijkheidsclaim. Dit label of de officiële verklaring zijn niet de onderbouwing! We zien meerdere verklaringen verschijnen waarin wordt verwezen naar de eigen verklaring, en dat is niet correct. Er moet worden verwezen naar een rapportage over het onderzoek naar de conformiteit met WCAG 2.1 niveau A + AA, uitgevoerd conform WCAG-EM of een vergelijkbare onderzoeksmethodiek.