Controleer zélf de verklaring voor je publiceert

11 sep 2020

Main content

Logius controleert elke nieuwe verklaring en de onderliggende onderzoeksresultaten. Dit doen we aan de hand van een standaard checklist. We raden je aan om die checklist zélf ook te gebruiken als je een verklaring publiceert. Je vindt hem op digitoegankelijk.nl/toegankelijkheidsverklaring/controle-door-logius.

Door de check uit te voeren, weet je direct of een verklaring alle vereiste informatie bevat. Je voorkomt daarmee dat je hem later misschien weer moet aanpassen.

Logius is onlangs gestart met de controles aan de hand van de checklist. HIeruit komen enkele algemene verbeterpunten naar voren:

  • Regelmatig ontbreekt in de verklaring een werkende link naar de onderzoeksresultaten. Dit is een vereiste als je claimt dat een website deels of geheel toegankelijk is.

  • We zien regelmatig dat organisaties claimen dat een website volledig toegankelijk is op basis van alleen automatisch onderzoek. Dit type onderzoek biedt slechts beperkt inzicht in de verplichte toegankelijkheidseisen, en kan dus nooit leiden tot een claim op volledige toegankelijkheid.

  • De onderzoeksrapportages zijn incompleet. Zo ontbreekt soms de steekproef of er is geen beschrijving van het basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning.

Tenslotte zien we dat organisaties die zelf toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren, niet altijd aangeven welke onderzoeksmethode ze hebben gebruikt (WCAG-EM of een gelijkwaardige gedocumenteerde methode). Dit is wel een vereiste. De reporttool van W3C – voor het opstellen van een toegankelijkheidsrapport - voldoet op een aantal punten niet aan de checklist en is daarom niet geschikt voor het onderbouwen van een toegankelijkheidsclaim.

Steeds meer verklaringen

Nu de deadline van 23 september nadert zien we dat steeds meer organisaties bezig zijn met het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen via de invulassistent op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Met deze tool maak je een verklaring die voldoet aan het verplichte model. Eenmaal klaar kun je de verklaring publiceren op het register. Daar zijn inmiddels meer dan 600 verklaringen te vinden.

De verklaring heeft een vaste vorm. Zo kunnen de verklaringen met elkaar vergeleken worden.