Aanjaagteam VNG

14 sep 2021

Main content

De vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is eerder dit jaar gestart met een aanjaagteam voor digitale toegankelijkheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een subsidie verstrekt om dit mogelijk te maken.

Het team heeft twee doelen. Ten eerste moeten alle Nederlandse gemeenten in ieder geval voor hun hoofdwebsite een toegankelijkheidsverklaring hebben gepubliceerd. En daarnaast worden de 20 belangrijkste leveranciers aangesproken op de digitale toegankelijkheid van hun producten. Zij worden ook aangespoord om algemene onderzoeksrapporten en bijbehorende verbeterplannen af te geven voor het technische deel van de voorzieningen die gemeenten bij hen afnemen. Gemeenten kunnen dit dan opnemen in hun toegankelijkheidsverklaringen.

De gemeenten worden op bestuursniveau benaderd. Twee ambassadeurs gaan in gesprek met alle wethouders die dienstverlening en/of ICT in hun pakket hebben.

De VNG faciliteert bovendien een drukbezocht forum voor iedere gemeentemedewerker die met digitale toegankelijkheid te maken heeft. Hier kunnen alle aspecten van digitale toegankelijkheid worden besproken. Ook worden webinars, best practices en tools aangeboden.

In het register van toegankelijkheidsverklaringen zien we dat de werkzaamheden effect hebben. Het aantal gemeenten zonder toegankelijkheidsverklaring wordt kleiner. En het aantal verklaringen met een A- of B-status neemt toe.

De VNG heeft de ambitie om ook in 2022 de activiteiten van het aanjaagteam voort te zetten.