23 juni: Wettelijke verplichting gaat in voor mobiele apps

14 jun 2021

Main content

Op 23 juni aanstaande treedt de laatste fase van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking. Vanaf dat moment is deze wettelijke verplichting ook van toepassing op mobiele apps van alle Nederlandse overheidsinstanties.

Je voldoet als overheidsinstantie aan de verplichting door:

  • Mobiele apps toegankelijker te maken op basis van de eisen uit hoofdstuk 11 van de Europese standaard EN 301 549. Deze eisen zijn identiek aan toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA;
  • Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Overheidsinstanties zijn verplicht om voor hun apps een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden;
  • Toe te werken naar een volledig toegankelijke mobiele app.

Het toepassen van en testen op WCAG 2.1 A + AA bij mobiele apps is relatief nieuw en kan vragen oproepen. DigiToegankelijk steekt daarbij een helpende hand toe. Zo faciliteren wij een platform waarop marktpartijen die toegankelijkheidstoetsen uitvoeren, met elkaar kunnen overleggen over hoe je de norm toepast of test.

Daarnaast hebben we een subsidie verstrekt aan Stichting Appt. Met deze extra financiering hebben zij een handboek geschreven waarin zij uitgebreid ingaan op het toegankelijk aanbieden van mobiele apps. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die in zijn werk met dit onderwerp te maken heeft.

Stichting Appt stelt het handboek gratis ter beschikking aan overheidsinstanties. Wij krijgen binnenkort ook een aantal exemplaren om te delen met overheidsinstanties. Stuur een mail naar digitoegankelijk@logius.nl met je adresgegevens en we sturen het naar je toe. Op is op.

Kijk voor meer informatie op onze website Digitoegankelijk.nl. Hier vind je regelmatig updates met relevante informatie over het toegankelijk maken en houden van mobiele apps.