Waar moet digitaal toegankelijkheidsbeleid aan voldoen?

Main content

Een goed toegankelijkheidsbeleid betekent dat iedereen in de organisatie:

 • weet wat digitale toegankelijkheid precies inhoudt;
 • gemotiveerd is om de organisatie zo digitaal toegankelijk mogelijk te maken;
 • weet hoe zij zelf kunnen helpen om de organisatie digitaal toegankelijk te maken én te houden;
 • een PDCA-systeem heeft ingebouwd.

Hoe zorg ik dat er aandacht voor is binnen mijn organisatie?

Belangrijk is dat er binnen jouw organisatie aandacht is voor digitale toegankelijkheid. Dit bereik je bijvoorbeeld door:

 • het koppelen van een zichtbaar digitaal toegankelijkheidsbeleid aan de missie, visie en strategie;
 • nieuwe werkwijzen te introduceren en ondersteunen;
 • het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van digitale toegankelijkheid;
 • doelen te stellen die bereikbaar en beheersbaar zijn in plaats van te veel in 1 keer te willen veranderen;
 • alle obstakels voor toegankelijkheid stap voor stap te verwijderen.

Die bewustwording begint bij het bestuur. Het helpt enorm als het bestuur van een organisatie begrijpt waarom digitale toegankelijkheid belangrijk is. Stel gerichte vragen en wijs een medewerker aan binnen de organisatie die erop toeziet dat het beleid voor digitale toegankelijkheid wordt uitgevoerd.

Hoe zorg ik voor een toegankelijkheidsverklaring?

Zodra het bestuur van de organisatie meedoet, is het tijd om de stand van zaken op te maken. Begin met inzicht en overzicht van alle websites, webapplicaties, intranetten, extranetten en mobiele apps waarvoor jouw organisatie verantwoordelijk is. Al deze platforms moeten volgens de wet- en regelgeving een eigen toegankelijkheidsverklaring hebben.

De toegankelijkheidsverklaring geeft een goed beeld van de stand van zaken. Uit deze verklaring blijken in ieder geval de volgende 3 punten:

 • welke delen van een website of app niet toegankelijk zijn;
 • waarom dit niet toegankelijk is;
 • of je gebruikers een andere oplossing biedt, en wat die oplossing dan is.

Hoe begin ik?

 1. De invulassistent helpt je met het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring.
 2. Vervolgens kun je kijken wat de status van de app of website is.
 3. Met de DigiToegankelijk handleiding zorg je dat elk platform uiteindelijk aan de wet- en regelgeving voldoet.

Wat zijn de eisen vanuit WCAG?

De website, webapplicatie en mobiele applicatie moeten voldoen aan de norm EN 301 549 met WCAG 2.1.

Test het zelf

Kom je er niet uit?

Officiële documentatie