Hoe zet ik intern toezicht op in mijn organisatie?

Main content

Als overheidsorganisatie ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet voor digitale toegankelijkheid. Daarom is het belangrijk dat je monitoring en toezicht organiseert. Met monitoring en toezicht stuur je op naleving en houd je de organisatie alert.

Naast intern toezicht in jouw eigen organisatie is er ook centraal toezicht. Zo versterken we de controle op het naleven van de wet voor digitale toegankelijkheid.

Maak iemand verantwoordelijk

Wijs de juiste rollen en verantwoordelijkheden aan in jouw organisatie. Zorg dat iemand in de organisatie verantwoordelijk is voor monitoring en toezicht. Hierbij is zowel de eindverantwoordelijkheid als iemand die de dagelijkse verantwoordelijkheid op zich neemt belangrijk, bijvoorbeeld:

  • Een bestuurder als formeel toezichthouder, de eindverantwoordelijke.
  • Een interne toezichthouder zoals de accessibility officer als afgevaardigde voor dagelijks toezicht.

Richt bestuurlijke processen in

Richt bestuurlijke processen in waarmee je structureel toezicht houdt op digitale toegankelijkheid in jouw organisatie. Zorg dat de volgende stappen in deze processen zijn verwerkt:

  1. Inventariseren van je websites en apps
  2. Uitvoeren van toegankelijkheidsonderzoek
  3. Inventariseren welke maatregelen (inclusief planning) nodig zijn om de digitale toegankelijkheid te verbeteren
  4. Opstellen en publiceren toegankelijkheidsverklaringen
  5. Opstellen verantwoordingsverslag
  6. Informeren bestuurder
  7. Informeren interne toezichthouder
  8. Monitor en stuur bij

Geef prioriteit aan intern toezicht en maak hier voldoende budget voor vrij.