Welke garantie- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing (SLA)?

Main content

De website of app moet digitaal toegankelijk zijn en moet voldoen aan de EN 301 549 norm met WCAG 2.1. Laat je een website of app ontwikkelen door een leverancier? Dan ben je opdrachtgever. De leverancier is opdrachtnemer.

Maak als opdrachtgever vooraf afspraken met de opdrachtnemer. Dit zijn de garantie- of leveringsvoorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer is de website of app een succes (succescriteria)?
 • Hoe toets je de website of app op digitale toegankelijkheid (eindtoets)?
 • Binnen hoeveel tijd moeten problemen met de website of app door de opdrachtnemer worden opgelost?

Zo zorg je dat de website of app inderdaad aan de wettelijke norm voldoet.

Welke afspraken mag je niet vergeten?

Er is geen standaardlijstje met afspraken die je met de opdrachtnemer moet maken. Wel is het belangrijk om duidelijk afspraken te maken over:

 • Een toegankelijkheidsonderzoek: Eis als opdrachtgever voor de acceptatie van de oplevering van de website of app een toegankelijkheidsonderzoek. Dit laat zien of het product volledig aan de EN 301 549 norm met WCAG 2.1 voldoet.
 • Een garantieperiode: Spreek met de opdrachtnemer een garantieperiode af. Dit heet ook wel een voorlopige oplevering. Maak vooraf de afspraak dat de opdrachtnemer alle verbeterpunten over digitale toegankelijkheid oplost voordat de opdrachtnemer de website of app oplevert.
 • De aansprakelijkheid: het is verstandig om de aansprakelijkheid bij de aanbesteding vast te leggen.

Toegankelijk zijn én blijven

Na de oplevering ben je als opdrachtgever verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van de website of app. Dit is vaak lastig. Met de komst van nieuwe bezoekers en ontwikkeling van nieuwe content is het makkelijk om de toegankelijkheid uit het oog te verliezen.

Om dit te voorkomen kun je met de opdrachtnemer afspreken dat de opdrachtnemer hierbij helpt. De opdrachtnemer kan bijvoorbeeld:

 • een handboek met richtlijnen geven;
 • een trainingssessie leiden;
 • een onderhoudsperiode afspreken met de opdrachtgever.

Ook hiervoor is het verstandig dit bij de aanbesteding vast te leggen in de gezamenlijke afspraken. Bijvoorbeeld:

 • De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever advies en ondersteuning bij het onderhouden van de website en het schrijven van toegankelijke webteksten.
 • De opdrachtnemer doet zelf een voorstel over de vorm van dit advies in de offerte. Mogelijke vormen zijn bijvoorbeeld: een trainingssessie of een handboek.

Kom je er niet uit?

Vraag advies aan inhoudelijke experts. Ze kunnen helpen bij het beoordelen van de leveranciers. Bijvoorbeeld door de HTML-code uit het portfolio van een leverancier te toetsen: houdt de opdrachtnemer in deze voorbeeldcode rekening met de eisen van digitale toegankelijkheid?